Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Sprawozdania Finansowe Przedszkola

Strona główna » O przedszkolu » Sprawozdania Finansowe Przedszkola

wielkość tekstu:A | A | A

 

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych informuję, że sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Żarnowcu umieszczone są zgodnie § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.), na stronie BIP Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Żarnowcu: zeaszarnowiec.eurobip.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żarnowcu
Jolanta Karpierz

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.