Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Regulamin placu zabaw

Strona główna » O przedszkolu » Regulaminy i Procedury » Regulamin placu zabaw

wielkość tekstu:A | A | A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻARNOWCU

 

Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia

 zajęć rekreacyjnych dla wychowanków przedszkola.

 

 1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować — odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola - konserwator.
 2. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.
 3. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych  osób. 
 4. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej części placu.
 5. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grup.
 6. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy.
 7. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.
 8. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.
 9. Zabawa na karuzeli może odbywać się tylko przy udziale nauczyciela. Zabrania się dzieciom samodzielnego korzystania z karuzeli.
 10. Podczas niektórych zabaw wychowanków należy asekurować przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty.
 11. Nie wolno ani na chwilę pozostawić wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem przedszkola.
 12. W razie wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej i powiadomić dyrektora oraz rodziców.
 13. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki.  Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego sprzętu.
 14. Zabrania się na terenie placu rzucania papierów, wszelkich opakowań i odpadów, wpuszczania psów i kotów.
 15. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu zabaw .

 

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.