Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Regulamin dowozu dzieci do Przedszkola

Strona główna » O przedszkolu » Regulaminy i Procedury » Regulamin dowozu dzieci do Przedszkola

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin dowozu dzieci

do Przedszkola Publicznego w Żarnowcu

1.      Autobusy przeznaczone tylko do dowozu dzieci przedszkolnych.

2.      Autobusy będą zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach, w szczególności będą to przystanki.

3.      Rodzice zobowiązani są do doprowadzenia i odebrania dzieci z przystanku i biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci  do przyjazdu autobusu.

4.      Karygodnym naruszeniem bezpieczeństwa dzieci jest ich pozostawienie na przystanku bez  opieki.

5.      Za  bezpieczeństwo dzieci w autobusie odpowiada opiekunka.

6.      Dzieci  dowożone autobusem przedszkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń  opiekuna w autobusie

1. Dzieciom podczas jazdy nie wolno:
a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna;
b. wstawać ze swoich miejsc, zaśmiecać pojazdu;
c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób;

7.      Dzieci podczas jazdy maja prawo i obowiązek siedzieć na wyznaczonym przez opiekuna miejscu;

8.      Opiekun z  dowozu odpowiada za doprowadzenie dzieci do przedszkola;

9.      Opiekun zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami zachowania podczas przyjazdów i odjazdów;

10.  Po przywiezieniu dzieci do przedszkola opiekun przyprowadza dzieci do szatni i pomaga im się rozbierać;

11.  Po skończonych zajęciach opiekun dowozu przychodzi do przedszkola, pomaga ubrać się dzieciom i odprowadza ich do autobusu;

12.  Jakiekolwiek sprawy związane z dowozem należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi przedszkola;

13.  Opiekun w dowozach i przywozach dzieci jest zobowiązany do przestrzegania umowy zawartej z dyrektorem placówki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

Regulamin dowozu został zatwierdzony na radzie pedagogicznej w dniu 28.10 2010 r.

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.