Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Ramowy rozkład dnia

Strona główna » O przedszkolu » Ramowy rozkład dnia

wielkość tekstu:A | A | A

    

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym w Żarnowcu

w roku szkolnym 2017/2018

 

800 – 900  SCHODZENIE SIĘ DZIECI

·         zabawy indywidualne i w grupach,

·         korzystanie z gier i układanek stolikowych,

·         zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

·         utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

·         zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

·         czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

·         ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

·         spotkania z literaturą,

·         rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci,

·         praca indywidualna wyrównawcza z wybranymi dziećmi,

·         praca z dzieckiem zdolnym ,

·         tworzenie okazji do wymiany informacji,

·         rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie,

·         kontakty z rodzicami,

·         zajęcia dodatkowe z religii,

·         ćwiczenia poranne, zajęcia ruchowe,

 

830 - 930 – ŚNIADANIE

·         spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

·         zestaw ćwiczeń porannych,

·         przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

·         pełnienie dyżurów,

·         czynności samoobsługowe,

·         doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

·         kulturalne zachowanie się przy stole.

 

900 – 930 – ZAJĘCIA  EDUKACYJNE dzieci 3/4/5 -  letnie

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

930 – 1030 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE dzieci 5/6 -  letnie

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

W sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową.

 

930 – 1030 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE dzieci 3/4/5 letnie

1030 – 1100 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE dzieci 5/6 letnie

 

·         Własna aktywność dzieci – zabawy dowolne wg zainteresowań,

·         Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze,

·         ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej, pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

·         wdrażanie do samodzielności,

 

1000 – 1100 - ZABAWA SWOBODNA DZIECI 3/4/5 LETNIE

1100 – 1200 - ZABAWA SWOBODNA DZIECI 5/6 LETNIE

·         zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

·         zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

·         spacery, wycieczki, obserwacja otoczenia przyrodniczego,

·         zabawy ruchowe organizowane przez nauczycieli,

·         utrwalenie zasad bezpieczeństwa w budynku i placu zabaw i poza terenem przedszkola,

·         przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

·         w zależności od pogody zabawy dowolne, ruchowe; gry w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

 

1130 – 1230 – OBIAD

·         wdrażanie dzieci do samoobsługi,

·         wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

·         obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

·         zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

·         pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

·         dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

 

1200 – 1300 – RELAKSACJA DZIECI ODPOCZYNEK

·         odpoczynek poobiedni,

·         słuchanie bajek relaksacyjnych,

·         zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

·         zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

·         wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne,

·         rozmowy indywidualne,

·         praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

·         rozchodzenie się dzieci (dopołudniowych).

1300 – 1400 REALIZACJA ZAJĘĆ PO PODSTAWIE PROGRAMOWEJ                                 Z UWZGLĘDNIEM ZAJĘĆ ROZWIAJĄCYCH ZAINTERSEOWANIA GRUPY ORAZ ZAJĘCIA WYRÓWNACZE WSPOMAGAJĄCE WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI

 

1400 – 1500  -  REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

·         w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

·         zabawy plastyczne,

·         muzyczno- ruchowe,

·         zabawy ogólnorozwojowe

·         zajęcia specjalistyczne,

·         zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

·         prace porządkowe,

·         rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa w grupie Podróżników:

 
 
 

Poniedziałek

Środa                        8.00 – 13.00

Piątek

 
 
 

Wtorek               8.00 – 8.30 i od 9.00 – 13.30 

Czwartek

Podstawa programowa przesunięta ze względu na dodatkowe zajęcia z religii

 

Podstawa programowa w grupie Żabek:

 
 
 

Poniedziałek

Środa                        8.00 – 13.00

Piątek

 
 
 

Wtorek               8.30  – 13.30

Czwartek          

 

Podstawa programowa przesunięta ze względu na dodatkowe zajęcia z religii

 

 

Podstawa programowa w grupie Motylków , Pszczółek i Biedronek:

 

                                     8.00 – 13.00

 

Język angielski w grupie Podróżników:

Wtorek

Czwartek              11.00 – 11.30                

 

 

Język angielski w grupie Żabek:

Wtorek

Czwartek             13.00 – 13.30                  

 

Język angielski w grupie Motylków:

Wtorek               12.00 – 12.30

Czwartek                 

 

Język angielski w grupie Pszczółek:

Wtorek               11.30 – 12.00

Czwartek

 

Język angielski w grupie Biedronek:

Wtorek              12.30 – 13.00

Czwartek

 

 

Zajęcia specjalistyczne:

  1. Logopedyczne
  2. Korekcyjno – kompensacyjne

Odbywające się wg haromonogramu przekazanego rodzicom

 

  

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.