Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

O projekcie

Strona główna » O projekcie

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A


Projekt „Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec” realizowany był przez Przedszkole Publiczne w Żarnowcu/Gminę Żarnowiec z siedzibą 42-439 Żarnowiec, ul. Kościelna 5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Projekt obejmował swym zasięgiem Gminę Żarnowiec.
Okres realizacji: od 01 października 2010 roku do 30 września 2012 roku.
Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
CELE PROJEKTU:
Celem głównym Projektu pn.: „Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec” było zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Żarnowiec oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia.
Cele szczegółowe Projektu:
·       rozwijanie procesów poznawczych zainteresowań dziecka
·       kreowanie rozwoju psychofizycznego
·       rozwijanie zainteresowań indywidualnych
·       wprowadzanie dzieci w życie społeczne niwelowanie uprzedzeń rodziców negatywnie nastawionych na udział ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym
·       niwelowanie barier o charakterze środowiskowym i ekonomicznym uniemożliwiających dostęp dzieci do usług edukacyjnych na poziomie przedszkolnym
·       przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego dzieci z terenów wiejskich oraz nierówności ze względu na płeć.

w projekcie zostały osiągnięte wszelkie wskaźniki: zrealizowano zakładane cele, przedsięwzięcia i rezultaty

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Liczba nowo utworzonych przedszkoli – 1

Liczba rodziców, którzy wzięli udział w doradztwie grupowym w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci – 255

Liczba dzieci 3-5 lat oraz 6-latków, które wzięły udział w podstawowym wychowaniu przedszkolnym w ramach uruchomionego naboru oraz uczestniczyły w dodatkowych formach  edukacji przedszkolnej – 177

Liczba zorganizowanych spotkań promujących edukację przedszkolną (piknik edukacyjny) – 2

Liczba zrealizowanych wyjazdów edukacyjno-tematycznych – 4

 

 

 

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.