Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Strona główna » O przedszkolu » MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

wielkość tekstu:A | A | A

 

MISJA:
Pragniemy, aby nasze dzieci w przyjaznym, bezpiecznym, pełnym akceptacji otoczeniu miały możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Chcemy aby były niezwykle pomysłowe, śpiewały, malowały, rysowały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA
       Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
       Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
       Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
       Oferty edukacyjne uwzględniają zapotrzebowanie środowiska, obejmują działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą ponadto stwarzają warunki do twórczości, rozwijania i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
       Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która się dokształca i doskonali, zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
       Stosuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
       Integruje rodziców i nauczycieli.
       Rodzice czują się współgospodarzami przedszkola.
       Godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców.
       Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
       Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
       Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
       Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
       Baza lokalowa, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, tworzy przyjazny klimat i wpływa na ich aktywność.
       Przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i przepisami BHP.
Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.