Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

minimum logopedyczne

Strona główna » Zajęcia dodatkowe 2021/2022 » LOGOPEDIA - informacje dla rodziców » minimum logopedyczne

wielkość tekstu:A | A | A

MINIMMUM  LOGOPEDYCZNE
 
Drogi rodzicu pamiętaj, im więcej rozmawiasz z dzieckiem, czytasz mu i śpiewasz, tym lepiej będzie mówić!
Należy pamiętać iż , mowa jest złożoną czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Mowa zależy od budowy i funkcjonowania:
  • ośrodkowego układu nerwowego;
  • narządów mowy;
  • narządu słuchu.
Etapy rozwoju mowy u dzieci:
- Dziecko już w okresie płodowym rejestruje dźwięki z otoczenia.
- 1 miesiąc życia - dziecko poprzez krzyk sygnalizuje swoje potrzeby;
- 2 miesiąc życia - zaczyna głużyć (wydawać mimowolne dzwięki: gha, go, aga). W ten właśnie sposób ćwiczy narządy mowy (język, wargi i policzki);
- około 6 miesiąca życia - dziecko zaczyna gaworzyć (celowo powtarzając ciągi sylabowe: ma-ma, ba-ba, ta-ta), zaczyna reagować na swoje imię oraz na osoby z bliskiego otoczenia;
- pod koniec 1 roku życia maluch potrafi wymówić kilka prostych słów, wykonuje proste polecenia związane z konkretną sytuacją;
- 2 rok życia - to okres gwałtownego rozwoju mowy; dziecko zaczyna nas zasypywać nowymi słowami, pod koniec tego okresu maluch buduje proste zdania złożone głównie z rzeczowników i czasowników;
- 3 rok życia - w tym wieku wzrastają kompetencje językowe dziecka. Dziecko poznaje i zaczyna stosować formy gramatyczne, słownik malucha wzbogaca się z tygodnia na tydzień. Dziecko potrafi prowadzić dialog, mówi chętnie i dużo. Wymawia już wszystkie samogłoski ustne i nosowe (a, i, e, o, u, y, ą, ę), spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, ł, l, li, j, ś, ć, ź, dzi, ń, k, ki, g, gi, h). Pod koniec 3 roku życia pojawiają się głoski syczące (s, z, c, dz). W tym wieku mowę dziecka charakteryzuje zmiękczanie głosek. Głoska ›r‹ może być wymawiana jak ›j‹ lub ›l‹ np. rower dziecko wymawia jak lowel lub jowej;
- 4 rok życia - dziecko coraz lepiej i wyraźniej porozumiewa się z otoczeniem. Bezustannie zadaje pytania. W mowie powinny na stałe zagościć głoski syczące (s, z, c, dz). Pod koniec 4 roku życia mogą pojawić się głoski szumiące (sz, rz, cz, dż) oraz głoska ›r‹. Dziecko w tym wieku rozumie około 1000 - 1800 wyrazów. Posługuje się zdaniami złożonymi;
- 5 rok życia - dziecko w tym wieku powinno wymawiać poprawnie wszystkie głoski, w trudniejszych słowach przedszkolak ma prawo robić błędy, ale mowa musi być zrozumiała dla osób z zewnątrz. W 5 roku życia dziecko przeciętnie używa ok. 2000 słów, rozumie ok. 2000 - 2600 wyrazów;
- 6 rok życia - sześciolatek powinien budować swobodne wypowiedzi, prawidłowe pod względem gramatycznym
Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia.Optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy rodzice mogą zapewnić dziecku już od momentu jego narodzin. Są bowiem osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, mają więc największe możliwości wpływania na jego rozwój. Są też pierwszym i najważniejszym wzorem, który dziecko będzie próbowało naśladować
 
Wskazówki dla rodziców
- Dołóżmy wszelkich starań, aby rozmowa z nami była dla dziecka przyjemnością.
- Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), koniecznie zapewnijmy mu opiekę lekarza specjalisty, ponieważ wady te są przyczyną zaburzeń mowy.
- Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać a nie robi tego, skonsultuj się z logopedą.
- Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego.
- Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie starajmy się rozszerzyć jego wypowiedź, dodając jakieś słowa.
- Mów do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie podnośmy głosu zwracając się do niego.
- Mówmy do dziecka zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz - będzie miało okazję do obserwacji pracy artykulatorów.
- Mówmy dziecku co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym.
- Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, używajmy prostych zwrotów, modulujmy własny głos.
Nie gaśmy naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, lecz słuchajmy uważnie wypowiedzi, zadawajmy dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.
- Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.
Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu, a w następstwie do dyslalii lub niemoty.
- Nie zawstydzajmy, nie karzmy dziecko za wadliwą wymowę.
- Nie zmuszajmy dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Często prowadzi to do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.
- Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć.
- Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.
- Oglądajmy z dzieckiem obrazki: nazywajmy przedmioty i opisujmy sytuacje prostymi zdaniami.
- Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy na pamięć.
- Rysujmy z dzieckiem, mówmy co kreślimy - "...teraz rysujemy kotka. To jest głowa, tu są oczy, nos...". Zachęcajmy dziecko do wypowiedzi nt. rysunku.
- Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Wybierajmy do zabaw właściwą porę.
- Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne.
 
Tego nie róbmy
- Unikajmy podawania dziecku smoczka typu "gryzak", zwracajmy uwagę, aby dziecko nie ssało palca. Następstwem tych niepożądanych zachowań mogą być wady zgryzu, które prowadzą do wad wymowy, np. wymowa międzyzębowa.
- W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień i spieszczeń (języka dziecinnego), dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego słowa.
- Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe dla wieku dziecka. Komentujmy wydarzenia pojawiające się na ekranie, rozmawiajmy na ich temat.
- Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia (nie zmuszajmy!); chwalmy je za każdy przejaw aktywności werbalnej; dostrzegajmy każde, nawet najmniejsze osiągnięcie, nagradzając je pochwałą.
- Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami, prosimy pediatrę o ustalenie przyczyny.

Justyna Mucha

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.