Strona główna
Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Materialy do pracy z dzieckiem po przeprowadzonej diagnozie semestr I 2020.2021

Strona główna » Żabki » Materialy do pracy z dzieckiem po przeprowadzonej diagnozie semestr I 2020.2021

wielkość tekstu:A | A | A

 MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

OPRACOWANE PO PRZEPROWADZENIU DOJRZAŁOŚC SZKOLNEJ DZIECI 6 – LETNICH ORAZ DAGNOZY PRZEDSZKOLNEJ DZIECI 5 – LETNICH ( SEMESTR I)

OPRACOWANIE: WYCHOWAWCA  DOROTA KŁEK

Analiza głoskowa - umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe – głoski, które odpowiadają fonemom ( najmniejszym cząstkom języka ).
Analiza sylabowa - umiejętność rozkładania słów na sylaby.

Analiza i synteza słuchowa wyrazów:
Ø Dzielenie zdań na wyrazy, przeliczanie wyrazów w zdaniu,
Ø Kończenie rozpoczętych zdań,
Ø Śpiewanie wyrazów,
Ø Rozpoznawanie wyrazów wypowiedzianych sylabami,
Ø Kończenie wyrazów zaczynających się daną sylaba,
Ø Podział wyrazów na sylaby,
Ø Określanie pozycji danej sylaby w wyrazie,
Ø Liczenie sylab połączone z klaskaniem, tupaniem i innymi ruchami,
Ø Wyodrębnianie miejsca sylaby w wyrazie
Ø Układanie wyrazów z głosek,
Ø Wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
Ø Układanie wyrazów z daną głoską,
Ø Wyodrębnianie głosek w wyrazach,
Ø Tworzenie wyrazów z ostatnich głosek demonstrowanych obrazków,
Ø Dobieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od danej głoski, kończą się na daną głoskę.
Utrwalanie pamięciowe:
Ø Nauka wierszy, rymowanek,
Ø Powtarzanie krótkich i długich zdań,
Ø Powtarzanie szeregu wyrazów.
Doskonalenie wypowiedzi dzieci:
Ø Utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
Ø Wdrażanie do mowy zdaniowej,
Ø Wzbogacanie czynnego słownika dziecka,
Ø Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE ANALIZATOR WZROKOWY

1. Rozpoznawanie treści na krótko pokazywanych.
2. Dobieranie par obrazków.
3. Segregowanie obrazków na grupy tematyczne /zwierzęta, rośliny, pojazdy itp.
4. Rysowanie przedmiotów według instrukcji słownej.
5. Zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów na obrazku.
6. Układanie obrazków zgodnie z instrukcją po prawej i po lewej stronie oraz określanie położenia obrazków (pod, nad, za..)
7. Układanie obrazków wg kolejności w jakiej były pokazywane.
8. Dobieranie części do całego obrazka.
9. Układanie obrazków z części:
• z wzorem
• z pamięci
• bez wzoru.
10. Wyszukiwanie różnic w obrazkach.
11. Wycinanie obrazków z gazet, stemplowanie, lepienie z plasteliny.

ĆWICZENIA NA KSZTAŁTACH LITEROPODOBNYCH I LITERACH:
1. Różnicowanie liter o podobnych kształtach.
2. Rozpoznawanie liter wśród 2 i 3-literowego układu np. NB,WE.
3. Dobieranie liter wielkich i małych.
4. Dobieranie liter drukowanych i pisanych.
5. Składanie pociętych liter, wyrazów wg wzoru.
6. Wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie.
7. Segregowanie wyrazów /takich samych, o takiej samej liczbie liter, z samogłoską w środku np. moc, kot, z określoną samogłoską.
8. Wyodrębnianie liter w wyrazach, podkreślanie ich kolorem.
9. Dobieranie wyrazów graficznie podobnych:
różniących się jedną literą np. las-los, lato-lata.
10. Eliminatki-wykreślanki: wykreślanie jednakowych lub nie pasujących do pozostałych elementów/liter, układów liter, wyrazów itp./
11. Wyszukiwanie w rozsypankach wyrazowych takich samych wyrazów od jednosylabowych do wielosylabowych.
12. Uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach.
13. Dobieranie par wyrazów takich samych/wyrazy są wizualnie podobne np. bada, pada, doda, dada, poda, doba, baba,-bada itp.

Pracując nad sprawnością grafomotoryczną "dużą" rozpoczynamy od ruchów dużych, rozluźniających dziecięce mięśnie w ramionach i przedramionach. Są to ćwiczenia takie jak:
• rysowanie lub wodzenie po dużym znaku "X",
• rysowanie w powietrzu figur geometrycznych,
• rysowanie "leniwych ósemek",
• rysowanie fal, gór i kół,
• zamalowywanie dużych przestrzeni farbami przy pomocy grubych pędzli lub rąk
Ø Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, czyli nadgarstki, dłonie i palce:
• zgniatanie i rozgniatanie serwetek,
• pracę z modeliną,
• wycinanie i wydzieranie,
• zwijanie gazety w kulki (rzucanie nimi do celu),
• malowanie,
• wyszywanie,
• nawlekanie,
• origami (koła, kwadraty),
• rysowanie po śladzie,
• rysowanie oburącz.

W procesie przygotowania do nauki pisania istotne jest również, aby od początku wyrabiać u dziecka kierunek pisania od lewej do prawej strony, oto propozycje ćwiczeń:
-  Ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania
• rysowanie szlaczków rozpoczętych od lewej strony,
• kreślenie linii pionowych (z góry w dół) i poziomych (z lewej do prawej),
• ćwiczenia w rysowaniu okręgów i spirali w obu kierunkach.

Strona główna Drukuj dokument

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
ul. Kościelna 5, 42-439 Żarnowiec
(32) 724 11 30, e-mail: przedszkole_zarnowiec@op.pl

Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole Publiczne w Żarnowcu realizuje projekt: Nowe przedszkole w Gminie Żarnowiec. W ramach projektu powstała strona dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.